א בוס (אדער אויטאבוס) איז א גרויסע אויטא וואס פארט אויף די גאסן און טראקטן און איז געמאכט צו טראגן און פירן פאר טראנספארט מערערע פאסאזשירן און צוגאב צום דעם בוס פירער.

א שולבוס
א סיטי בוס
א טשארטער בוס
א טאפל דעקער בוס

דער נאמען קומט משורשו פון לאטייניש omnibus וואס מיינט פאר אלעמען.

ס'זענען דא פארשידנארטיג בוס סיסטעמען. אין א שטאט זענען דא בוסן וואס פארן פון געגנט צו געגנט. אויסער דעם זענען בוס צווישן שטאט בוס ליניעס און אויך צווישן לענדער.