-

אראפנעם איז א בינארישע אפעראציע וואס איז די פעולה פון ארפנעמען א צאל נומערן פון א רעאלע צאל. איר סימבאל איז -. אראפנעם איז די פארקערטע אפעראציע פון צוגאב. ביישפילן:

.

ווען די סומע קומט אויס ווייניגער ווי 0, איז דער נומער אין מינוס. ביישפילן:

כדי צו געפינען אן וואריאבל אין א גלייכונג מיט צוגאב , זוכן מיר דעם אונטערשייד צווישן דער 7 און דער 10: