+

צוגאב אדער חיבור איז די מאטעמאטישע פעולה פון צוגעבן א צאל נומערן צו א רעאלער צאל כדי צו ערייכען אן איינפאכן סך הכל פון אלע נומערן צוזאמען. איר סימבאל איז: +. צום ביישפיל: און .

צוגאב איז קאמוטאטיוו, דאס הייסט, דער סדר פון די עלעמענטן איז נישט משפיע אויפן באטרעף. דעריבער: (אנדערש ווי אראפנעם און צעטיילן וואס דער סדר דארט איז יא משפיע אויפן באטרעף).

אויך איז צוגאב אסאציאטיוו, דאס הייסט, אויב מיר האבן דריי נומערן, קענען מיר איינזאמלען סיי וואסערע צוויי נומערן צוזאמען און צולייגן דעם דריטן נומער, און דער באטרעף וועט שטענדיק זיין די זעלבע: ד.ה. .

דער פשוטער וועג צו רעכנען צוגאב איז מיט א צוגאב טאבעלע. אויב מען וויל למשל צוגעבן 5 צו 8, זוכן מיר אין די טאבעלע וווּ דער פינף מיטן אכט באטרעפן זיך צוזאמען, און אין דעם קעסטל וועלן מיר טרעפן דעם באטרעף.

צוגאב טאבעלע
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9