צעטיילונג אדער חילוק איז איינע פון די גרונט רעכענונגען פון אריטמעטיק. זי איז די פארקערטע אפעראציע פון טאפלונג.

דעפיניציע רעדאַקטירן

אין דעם פעלד פון ראציאנאלן, רעאלן אדער קאמפלעקסע צאלן: פאר יעדער צאל   און יעדער נישט נול צאל  , געפינט זיך גענוי איין צאל   וואס לייזט די גלייכונג

    (וואס מען ליינט „b מאל x באטרעפט a“ ).

אין דעם פאל זאגט מען אז  איז די צאל וואס מען באקומט ווען   ווערט צעטיילט דורך  . אין סימבאלן:

    (וואס מען ליינט „ a צעטיילט דורך b באטרעפט x“ ).

מען שרייבט אויך

 

צעטיילן דורך 0 איז נישט מעגלעך.