חיים רמון (ראַמאָן; געבוירן דעם 10טן אפריל 1950) איז א כנסת דעפוטאט פון קדימה פארטיי, דער הסתדרות פארזיצער (לייבאר). און דער געוועזענער יוסטיץ מיניסטער.

רמון אין 2011

ער איז ערוועלט גאווארען ווי א חבר הכנסת צום ערשטן מאל אין 1983 צום 10טן כנסת, פון דער עבודה פארטיי, צום 13טן כנסת און 1992, איז ער געווארען די געזונטהייט מיניסטער.

צוליב א אומגעוואונטשענער רעדע האט ער אפגעטרעטן אין 1994 און געווארן דער פארזיצער פונעם הסתדרות (ארבעטער פעדעראציע), און נאך ווייניגער ווי צוויי יאר איז ער צוריק געווען אין כנסת אלס אינערן מיניסטער אין 1995, אין 1999, אין אזוי ווייטער ביזן אריבערגיין צו קדימה פארטיי אין נאוועמבער 2005, ווערנדיג דער יוסטיץ מיניסטער,

אום 17טן אויגוסט, 2006, האט מני מזוז דער אדוואקאט גענעראל אויפגעעפנט א טעקע קעגן רמון מיט ווערן באשולדיגט צו טון סעקסועלע אקטן, (קושן פאר איינע פון זיינע ארבעטער מיט אריין לייגן זיין צונג אין איר מויל). ער איז צום סוף באשולדיקט געווארן, און איז געשטראפט געווארן צו באדינען 120 שעהן מיט פרייוויליקע ארבעט. נאך וואס ער איז באפרייט געווארן איז ער צוריק געקומען צו דער רעגירונג אלס פרעמיער פארטרעטער.