המן בן המדתא האגגי (באקאנט ביי דער יידישער ליטעראטור אלס המן הרשע) איז דער הויפט רשע אין מגילת אסתר. געווען דער מיניסטער פון קעניג אחשוורוש.

די געשיכטע אין מגילת אסתררעדאַקטירן

מנהגיםרעדאַקטירן

אין דער יידישער מסורה דערמאנט מען אים פורים דורך עטליכע מנהגים.

  • מען מאכט א גע'רעש מיט א גראגער ווען מען דערמאנט זיין נאמען ביי די מגילה.
  • מען עסט המן טאשן אנגעפילט מיט מאָן