שותפות

(אַריבערגעפֿירט פון שותף)

שותפות איז ווען 2 מענטשן, פירמעס אדער אנדערע ענטיטאַט האבן א געמיינזאמער אינטערעסע אין סיי וואסערע זאך צו באגריף.