ר' ישראל בן אליעזר
(תנ"ח-תק"ך)
דער בעל שם טוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דוב בער פון מעזריטש
(ת"ע-תקל"ג)
דער מעזריטשער מגיד
(תלמיד פונעם בעל שם טוב)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ר' אברהם המלאך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ר' שלום שכנא פון פראהבישט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ישראל פרידמאן
(תקנ"ז-תרי"ב)
דער הייליגער רוזשינער רבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פאטער ← זון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם יעקב פרידמאן
(תק"פ-תרמ"ג)
דער ערשטער סאדיגורער רבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איידעם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יצחק פרידמאן
(תר"י-תרע"ז)
פחד יצחק
ערשטער באיאנער רבי
Pachad Yitzchok of Boyan.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנחם נחום פרידמאן
(תרכ"ט-תרצ"ו)
באיאנער רבי פון טשערנאוויץ
Menachem Nachum Friedman, Boyan-Chernowitz.jpg
 
 
 
 
ישראל פרידמאן
(תרל"ח-תשי"א)
באיאנער רבי פון לייפציג/תל אביב
Yisroel Friedman Boyan-Leipzig.gif
 
אברהם יעקב פרידמאן
(תרמ"ד-תש"ב)
באיאנער רבי פון לעמבערג
Avrohom Yaakov Friedman.gif
 
 
 
מרדכי שלמה
(תרנ"א-תשל"א)
באיאנער רבי פון ניו יארק
 
 
 
דוב בער פרידמאן
(תרמ"ב-תרצ"ו)
טשארטקאווער רבי
ChortkovDB.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה'ניו פרידמאן
(תרמ"א-תש"ג)
באיאנער רבי פון קראקע
הר"ר שלום יוסף פון הוסיאטין'ס א זון
Moshenu Boyaner.gif
 
אהרן פרידמאן
(תר"ן-תש"ב)
 
מרדכי שרגא פרידמאן
(תרנ"ה-תש"ב)
 
 
 
 
 
 
מנחם ברייער
נפ' תשס"ז
(נישט געווען קיין רבי)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נחום דוב ברייער
היינטיגער באיאנער רבי
Boyanershlita.JPG