באַנוצערס בײַשטײַערונגען

17 פעברואר 2013

9 פעברואר 2013

4 פעברואר 2013

30 יאַנואַר 2013

25 יאַנואַר 2013

21 יאַנואַר 2013

3 יאַנואַר 2013

30 דעצעמבער 2012

28 דעצעמבער 2012

23 דעצעמבער 2012

19 דעצעמבער 2012

18 דעצעמבער 2012

17 דעצעמבער 2012

15 דעצעמבער 2012

8 דעצעמבער 2012

7 דעצעמבער 2012

6 דעצעמבער 2012

4 דעצעמבער 2012

3 דעצעמבער 2012

1 דעצעמבער 2012

29 נאוועמבער 2012

21 נאוועמבער 2012

15 נאוועמבער 2012

3 אָקטאָבער 2012

10 סעפטעמבער 2012

5 סעפטעמבער 2012

3 סעפטעמבער 2012

1 אויגוסט 2012

21 מײַ 2012

15 מײַ 2012

14 מײַ 2012

9 מײַ 2012

2 מײַ 2012

28 אַפריל 2012

21 אַפריל 2012

12 אַפריל 2012