באאבדע איז א שטאט אין לבנון, מיט א באפעלקערונג געשאצט אויף 2,500 איינוווינער. רוב מענטשן זענען מאראנען קריסטן, אויך שיאטן מוסלמענער און דרוזן.

באאבדע דינט אלס געגנטליכע הויפטשטאט פאר מערב לבנון בארג. די שטאט געפונט אין מערב פון לבנון, דרום מזרח פון ביירוט. אין דעם געגנט געפונען זיך אויך אנדערע מינאריטעטן, ווי סוניס, און אנדערע קריסטליכע עטנישע גרופעס.

דער פרעזידענטישער פאלאץ געפונט זיך אין שטאט, אזוי אויך דער פארטיידיגונגס מיניסטעריום און אנדערע רעגירונגס געביידעס.