בוך האלטעריי

(אַריבערגעפֿירט פון אקאונטענט)

אקאונטענט איז א פאך פון א מענטש וואס פירט די חשבונות וויפל און וויאזוי צו צאלן טעקס און אנפירן די פינאנץ פירונגן פון ביזנעס.