מיסטיק איז א העכערע באגריף פון דעם מענטשליכען פארשטאנד, אבער מ'רעדט דערפון ווייל דאס איז געפיליג און רוחניות'דיג דאס מאכט דער מענטש שפירן אויפגעלייגט און גרייט צו טאן מער זאכן מיט אימעט, ווייל ער חלום'ט און פאנטאזירט מיט כוחות מער ארויס פון שכל וואס ער האט אלגעמיין מער אין באוויסטזיין.

זעט אויך

רעדאַקטירן