אדמון, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זיבעצען מאל אין משניות.

זיין צייט רעדאַקטירן

אדמון איז געווען אין די צייטן פון אבטליון.[1]

דער רמב"ם[2] רעכנט אדמון צווישן די נעמען פון זעקסטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון די תורה.

איבער אים רעדאַקטירן

אדמון איז געווען פון די דייני גזירות פון ירושלים.[3] זיין פאטער האט געהייסן גדאי.[4]

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה א', ”שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים אדמון אומר שבעה וכו'”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ג', אדמון אומר שבעה, מי וכו', אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ד', אדמון אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ה', אדמון אומר, יכולה היא שתאמר, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ו', אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, השני נוח לי והראשון קשה הימנו וכו'”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ז', אדמון אומר, ילך בקצרה, וכו'”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ח', אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, היה לך להפרע וכו'”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ט', אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה ממנו, וכו'”
 • מסכת בבא בתרא פרק ט' משנה א', אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון”
 • מסכת שבועות פרק ו' משנה ג', אדמון אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו', אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון”

זעט אויך רעדאַקטירן

רשימה:תנאים

רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. ספר יוחסין
 2. הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 3. כתובות ק"ד ע"ב
 4. כתובות ק"ה ע"א


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל