הרב אברהם צבי אונגער הי"ד איז געווען דער דומ"ץ אין קאפאוואר, און א גאון אדיר, דער מחבר פונעם ספר מחנה אברהם אויף די מסכתות ביצה און מקוואות.

ער איז נעקד געווארן עקדה"ש.

ער האט איבער געלאזט קינדער נאך זיך.

וועבלינקען

רעדאַקטירן