הי"ד איז די ראשי תיבות פון השם ינקום דמו. אז דער אייבערשטער זאל נעמען נקמה אויף דעם פארגאסענעם בלוט.

געווענליך שרייבט מען דאס אויף איינעם וואס איז אומגעברענגט געווארן אויף קידוש השם.