ישעי' יואל אונגאר

ר' ישעיה יואל אונגאר (נפ' תשע"ד) איז געווען דער ערשטער און העכסטער גבאי אינעם סקווערער הויף,

ר' ישעיה איז געווען א זון פונעם קאפאווארער רב הי"ד, און ברודער פונעם סקווערער דיין - ר' זלמן אונגאר.

ער איז נפטר געווארן אינעם יאר תשע"ד, נאך זעכציג יאר משמש זיין בנאמנות אינעם סקווערער הויף, און האבנדיג א ריזן טייל אין איר אויפבוי און בלי, אין די לויף פון יארן.