א ענגלאנדער טעלעוויזיע סטאנציע טראנסמירט נייעס 24 שעה א טאג,

Rmurdoch.jpg