ניו יארק פאסט איז א טעגליכע ניו יארק צייטונג.

ניו יארק פאסט
New York Post
nypost.com

רעכטער רעפובליקאנער צייטונג וואס איז א לשון הרע טאבלויד, זייער גראפישע שרייענדע קעפלעך אונטערצוהאלטן די ליינער.

עיב הירשפעלד האט דאס געאוינט פאר אפאר טאג,

היינט איז דאס דער אייגנטום פון דעם אויסטראלישן ביליאנער רופּערט מערדאָק.

דרויסענדע פארבינדונגען

רעדאַקטירן