שמעון בן זומא, אדער בן זומא איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זיבן מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

שמעון בן זומא איז געווען פון דריטן-פערטן דור תנאים, און פון נייטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. [1]

אין משניות

רעדאַקטירן
  • מסכת ברכות פרק א' משנה ה', ”אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי, שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, וכו'”
  • מסכת נזיר פרק ח' משנה א', ”אמר לו בן זומא, ומי שומע לו לידור כנגדו בנזיר, וכו', אבל הודו לו חכמים לבן זומא
  • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ו, ”משמת בן זומא, בטלו הדרשנים”
  • מסכת אבות פרק ד' משנה א', בן זומא אומר, איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, וכו'”
  • מסכת מנחות פרק י"א משנה ד', בן זומא אומר, ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד, שיהא לו פנים”
  • מסכת חולין פרק ה' משנה ה', ”את זו דרש שמעון בן זומא, נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד, וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
  1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד