רבי שלום לאנדא איז איינער פון די סאטמארער דיינים אין וויליאמסבורג.

שלום לאנדא
באלאנג סאטמאר אהרונים
באשעפטיגונג דיין
אמטן ראש ישיבת עמודי ד׳גירסא
זיינע רביס רבי יואל טייטלבוים

ער ווערט אפט קרעדיטירט מיטן אויפבויען די הופער ביהמ"ד אין בלויז צוויי וואכן מיטן הילף פון יצחק ראזנבערג ע"ה.

ער האט אין תשרי תשע"ז געעפנט די ישיבה עמודי דגירסא, פאר עלטערע בחורים פון קווינס ישיבה. אין חשון תשע"ט האט ער געהאט איבער 100 בחורים פון אסאך ישיבות.

וועבלינקעןרעדאַקטירן