גאנצע צאל
דעצימאל 600000
אין ווערטער זעכציק הונדערט טויזנט
סדרדיקע צאל זעכציק הונדערט טויזנטסט
גימטריא ת"ר אלפים
פֿאַקטאָריזאַציע
רוימישע צאל
בינארישע צאל 10010010011111000000
העקס 927C0

שישים ריבּוֹא (600,000) איז א נומער דערמאנט זיך אין תורה. סע װערט אָנגעגעבן אַלס צאָל פון ײדן, װעלכע זענען אַרױסגעגאַנגען פֿון מצרים.[1]

דער אויסדרוק „שישים ריבוא” געפינט זיך אין חז"ל; אין תורה שטייט געשריבן „שש מאות אלף.”

טייל האַלטן אז אן אָרט דאַרף געפאָר פֿון שישים ריבוא מענטשן כדי צו זיין רשות הרבים.

אינעם זוהר ווערט געשריבן „יש שישים ריבוא אותיות לתורה” [2] כאָטש באמת פאראן בערך 300,000 אותיות.

נומערן
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 60 70 80 90 100 200 300 400 500
1,000   2,000    10,000    100,000    600,000    1,000,000
אנדערע
נעמען פון נומערן | ...0.999 | 666 | 1089 | 1729 | 142857 | גוגאל (10100)
  1. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק ל"ז
  2. זהר חדש צא א