גוגאָל (Googol) איז דער נומער 1 מיט 100 נולן עס ווערט געשריבן אין קורצן אזוי 10100. דער נומער איז געשאפן געווארן אינעם יאר 1938 דורך "מילטאן סיראָטאַ" א פלימעניק פון דער מאטעמאטיקער עדווארד קאסנער.

א גוגאל

די זוכמאשין גוגל הייסט נאכן נומער גוגאל.

נומערן
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 60 70 80 90 100 200 300 400 500
1,000   2,000    10,000    100,000    600,000    1,000,000
אנדערע
נעמען פון נומערן | ...0.999 | 666 | 1089 | 1729 | 142857 | גוגאל (10100)