רבי יוחנן בן נורי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דריי און פערציג מאל אין משניות.


זיין צייט רעדאַקטירן

רבי יוחנן בן נורי איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[1] ער איז געווען א בר פלוגתא פון רבי עקיבא.

אין משניות רעדאַקטירן

  • מסכת כלאים פרק ו' משנה א', ”אמר רבי יוחנן בן נורי, טועין כל האומרים כן, וכו'”


רעפרענצען רעדאַקטירן

  1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד