רבי אלעזר חסמא איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי אלעזר חסמא איז געווען פון דריטן דור תנאים, ער איז געווען א תלמיד מובהק פון רבי יהושע בן חנניה. [1]

אין משניות

רעדאַקטירן
  • מסכת תרומות פרק ג' משנה ה', רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם”
  • מסכת בבא מציעא פרק ז' משנה ה', רבי אלעזר חסמא אומר, לא יאכל פועל חתר על שכרו”
  • מסכת אבות פרק ג' משנה ג', רבי אלעזר חסמא אומר, קנין ופתחי נדות הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה”
  • מסכת נגעים פרק ז' משנה ב', רבי אלעזר חסמא אומר, להקל טהור, להחמיר תראה בתחלה”
  • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ג', ”אבניו ועציו ועפרו מטמאין בכזית, רבי אלעזר חסמא אומר, במה שהן”
  • מסכת מקואות פרק ח' משנה ג', ”המטיל טיפין עבות מתוך האמה טמא, דברי רבי אלעזר חסמא


רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. חגיגה ג' ע"א