רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פינף מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא איז געווען פון דריטן דור תנאים, ער איז געווען א תלמיד פון רבי יהושע בן חנניה, און א חבר פון רבי עקיבא.[1]

איבער אים

רעדאַקטירן

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא האט פארטיילט אויף צדקה אלס וואס ער האט געהאט, די גבאי צדקה פלעגן זיך דערפאר באהאלטן פון אים. [2]

אין משניות

רעדאַקטירן
  • מסכת ערלה פרק א' משנה ד', ”רבן גמליאל אומר משום רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, כמחט של מתון”
  • מסכת אבות פרק ג' משנה ז', רבי אלעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו וכו'”
אין שנויי נוסחאות ווערט געברענגט פון פארשידענע כ"י רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
  • מסכת זבים פרק א' משנה א', ”אמר רבי אלעזר בן יהודה, מודים בית שמאי בזה וכו'” (תוספתא)
פון תוספתא זבים ווייזט אויס אז דאס איז רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
  • מסכת טבול יום פרק ג' משנה ד', ”עסה שהכשרה וכו', רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע, פסל את כולה, רבי עקיבא אומר משמו וכו'”
  • מסכת טבול יום פרק ג' משנה ה', ”ירק של חלין וכו'רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע, פסל כלו, רבי עקיבא אומר משמו וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
  1. טבול יום פ"ג מ"ד
  2. תענית כ"ד ע"א