קראצמוכה, קרייצמוכה אדער ניטלוכה (ענגליש: Chrismukkah, א לינגוויסטישער צונויפשטעל פון "קראצמעך" און "חנוכה") איז א פאפ קולטור נעאָלאָגיזם וואס טראַקטירט דער אויפֿמיש פון די קריסטלעכע ניטל און די יידישע חנוכה.

די אמעריקאנישע דראמא טעלעוויזיע סעריע "די .O.C" האט געמאכט דער טערמין פאפולער. אין די סעריע, דער פיקטיווער כאראקטער סעט כהן מאכט די פֿייַערונג צו מאַניפֿעסטירן דער בילדונג ער האט באקומט אין אן אינטער-רעליגיע הויז מיט א יידישער פֿאָטער און א פראטעסטאנטישע מוטער (אבער די פֿייַערונג קען אויך ווערן אדאפטירט דורך אַבסאָלוט יידישע משפחות וועלכע פֿייַערן קראצמעך אלס א וועלטלעכע פֿייַערונג). "קראצמוכה" איז אויך געפֿייערט אלס אן איראָנישע, אלטערנאטיווע פֿייַערונג, אזא ווי "פעסטיוואוס" פון "סיינפעלד". "USA טודיי" האט די פֿייַערונג געמאָלט אלס "די נייעסטע פאלשע פֿייַערונג וואס געזעלשאפטן ניצן צו מאכן געלט דער סעזאן."