א טעלעוויזיע פראגראם איז א פראגראם אויף פארשידענע טעמעס ווי אקטואליע פראגראם, געסט אויפנאמע פראגראם, שפאט פראגראם א.ד.ג.

טעלעוויזיע סעריע רעדאַקטירן

א טעלעוויזיע סעריע איז א המשכדיקע דערציילערישע טעלעוויזיע פראגראם.