לינגוויסטיק

די פארשונג פון שפראכן

לינגוויסטיק איז די וויסנשאפטלעכע פארשונג פון די נאטורלעכע מענטשלעכע שפראכן. ווצ"ב, וויאזוי יעדע שפראך האט זיך אנטוויקלט און ווי אזוי איר באזעצן אין דער צוקונפט. לינגוויסטיק איז כולל די שטודיע פון גראמאטיק און פאנעטיק.

פארבונדענער אידיאם

רעדאַקטירן

א פאַרבונדענער אידיאָם איז אן אידיאָם (אויסדרוק) וואס פארבינדט צוויי אדער מער ווערטער צוזאַם, און באקומט א געוויסן באטייט, וואס נישט אימער איז זי דער ריכטיגער באַטייט.

וו.צ.ב. "דריי נישט דעם קאָפ", כאטש וואס דער ריכטיגער טייטש איז נישט צו דרייען פיזיש דעם קאפ, אבער מען קען איר אויך נוצן אלץ "אַ נאַחסישע שטערונג". און נאך וואס די ווערטער זיינען שוין פארבונדן, קען מען נישט זאגן "דריי נישט דעם שכל" א.ד.ג. ווייל עס איז שוין פארבונדן און באזעצט מיט אן אנדער אידיאָם.

באקאנטע לינגוויסטן

רעדאַקטירן