קעראַמיק איז דער נאָמען פֿון עטלעכע מאַטעריאַלן וואָס ווערן געשאַפֿן דורך היץ . דא וואָרט קעראַמיק קומט פון דעם גריכישן וואָרט κεραμικός ( קעראַמיקאס ). כעמיש איז ער איז אַן אומארגאַנישע פֿאַרבינדונג פון פון מעטאַלישע, נישט-מעטאַלישע אָדער מעטאַלוידישע אַטאָמען צוזאמענגעהאלטן מיט כעמישע קייטן.

דאַכציגלען פון קעראַמיק
א טעלער פֿון קעראמיק


מיניאַטורע א וואַזע פֿון קעראמיק
מחבר: Danuta Saga Tomaszewska
דימענסיעס: 18 מם
ויסשטעלונג דער הענריק יאן דאמיניאק מוזיי פון מיניאַטורע פאַכמאַן קונסט אין טיטשי

מאטריאל פון קעראַמיק רעדאַקטירן

 
סימולאַציע פון דעם דרויסן פון דעם קאסמאס־שאַטל אזוי ווי עס ווערט געהיצט צו איבער 1500°C בשעת ווען ער קומט צוריק אין דער ערד־אַטמאָספער

פּראָדוקטן פֿון קעראַמיק ווערן אפֿטמאָל צעטיילט אין פיר סעקטאָרן, געוויזן ווי פֿאלגנד מיט ביישפילן:

  • סטרוקטוריש, כולל ציגלען, רערן און דאכציגלען בריקס, פּייפּס, שטאָק און דאַך טיילז
  • רעפראַקטאָריעס, ווי אינוועניג פון קאלעך־אויוונס, גאַז פֿייער ראַדיאַנטן, און טעסטן פֿאר דער פֿאַבריקאַציע פון שטאָל און גלאָז
  • ווייסוואַרג, כולל געשיר, וואַנט־ציגלען, דעקאָראַטיווע קונסט אביעקטן און בית הכסא־ווארג
  • טעכניש כולל די ציגלען געניצט אין דעם קאסמאס שאַטל פּראָגראַם, קוילן-באוואָרנטע זשילעטן, יאָדער־ברענוואַרג אוראַניום אקסיד גרייפלעך, ביאָ-מעדיצינישע אימפּלאַנטן און מיסל נאָזן. די רויע מאַטעריאַלן אפֿטמאל שליסן נישט אריין ליים.