ר' מרדכי בצלאל קליין איז דער סאטמארער דיין אין לייקוואד.