אהרן קליין (געב' כ״ו אב תשל״ח) איז א יונגער אידישער זשורנאליסט. ער איז געווען א פרומער וואס האט געלערנט אין ישיבה אוניווערסיטעט אין עולה געווען קיין ישראל. ער טוט זיך שטארק אפגעבן צו באריכטן פונעם דארטיגן מצב פאר דער אמעריקאנער מעדיע.

ער האט א וועכנטליכע ראדיא פראגראם אויף 770 WABC זונטאגס 4:00 נ.מ., זיינע ווערק ערשיינען אין ווארלד נעט דעילי און אין זשואיש פרעס ער טרעט כסדר אויף שמועס פראגראם שויס מיט באריכטן פון מיטל מזרח אין שרעקט זיך נישט אפצוהאלטן אינטערוויוס מיט די גרעסטע טעראריסטן.