קאָרפּאָראַציע איז א פאראיין, וואס טוט ביזנעס און פירט זיך זעלבשטענדיק , אפגעזעהן און אפגעשייד פון די מענטשן וואס זענען אירע מיטגלידער