קאמפיוטעריי איז די טעטיקייט פון באניצן און אנטוויקלען קאמפיוטער טעכנאלאגיע, קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע וואס איז שייך צו קאמפיוטערס.

זיכרון RAM - טראפנדיקער־צוגאנג זיכרון

די געביטן פון קאמפיוטעריי זענען קאמפיוטער אינזשעניריע, ווייכווארג אינזשעניריע, קאמפיוטער וויסנשאפט, אינפארמאציע סיסטעמען און אינפארמאציע טעכנאלאגיע.

וויסנשאפט און טעאריע

רעדאַקטירן

הארטווארג

רעדאַקטירן

ווייכווארג

רעדאַקטירן

היסטאריע פון קאמפיוטעריי

רעדאַקטירן

די היסטאריע פון קאמפיוטעריי גייט צוריק צו רעכענען מיט א פעדער און פאפיר, און איז עלטער ווי די היסטאריע פון קאמפיוטערס.

מענטשישע גורמים

רעדאַקטירן

ארגאניזאציעס

רעדאַקטירן