וישלח איז די אכטע פרשה אין ספר בראשית, דאס ערשטע ספר אין דער תורה.

דער עיקר טייל פון דער פרשה דערציילט ווי יעקב איז צוריקגעקומען פון חרן קיין ארץ ישראל. אין דעם סוף פון דער פרשה ווערט געברענגט די תולדות פון עשו.

וועבלינקען

רעדאַקטירן