ביים דאווענען זאגט מען די קרבנות אלס זכר צו די קרבנות וואס די כהנים פלעגן מקריב זיין אינעם בית המקדש. מ'זאגט די קרבנות שחרית נאך די ברכות השחר און מנחה פאר אשרי.

די קרבנות זאגט מען אויפן פאלגנדן סדר:

  • פרשת הכיור
  • פרשת תרומת הדשן (נאר ביי שחרית)
  • פרשת התמיד
  • סדר הקטורת
  • סדר המערכה פון אביי (נאר ביי שחרית)
  • אנא בכח (די תפילה פון רבי נחוניא בן הקנה)
  • פרק "איזהו מקומן" אין מסכת זבחים (נאר ביי שחרית)
  • ברייתא דרבי ישמעאל (נאר ביי שחרית)
סדר פון וואכעדיגן דאווענען

תפילת שחרית - ברכות השחר | קרבנות | פסוקי דזמרה | קריאת שמע | שמונה עשרה | חזרת הש"ץ, קדושה און ברכת כהנים | תחנון | קריאת התורה | אשרי יושבי ביתך | למנצח | קדושה דסידרא | שיר של יום | פיטום הקטורת | עלינו לשבח

תפילת מנחה - קרבנות | אשרי יושבי ביתך | שמונה עשרה | חזרת הש"ץ און קדושה | תחנון | עלינו לשבח

תפילת ערבית - קריאת שמע | שמונה עשרה | עלינו לשבח | קידוש לבנה