דאס זאגן פון קריאת שמע רופֿט מען קריאת שמע לייענען (קרישמעליינען). קרי"ש ווערט געזאגט דורך אידן אינדערפרי און ביינאכט, דורך קינדער ביים בעטל פון א ניי-געבוירענעם אינגל, און דורך קדושים איידער זיי טאנצן אריין אין פייער.

Furth Siddur p12.jpg

קריאת שמע האט דריי פרשיות:[1]

שמע
והיה אם שמוע
ויאמר


רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. מסכת ברכות, פרק א