פראבלעם

(אַריבערגעפֿירט פון פראבלעמן)

פראבלעם (פון גריכיש πρόβλημα פראבלעמאַ) דאס איז א זאך צו א געדאנק אדער באגריף וואס מאכט זיך, אויף די וועג אנצוקימען צו א ציל וואס דער מענטש קוקט דאס אן אויבן אויף מיט א נעגאטיווקייט און שטרויכלונג.

יעדע פראבלעם זוכט א לייזונג.