סקולפטור

צווייג פון קינסטלעריי אין דריי דימענסיעס

סקולפטור איז א דריי-דימענסיאלער אביעקט, וואס פאר די ציל פון איר באשאפונג איז זי געמאכט געווארן דורך א מענטש, און ארויסגעהויבן און אנערקענט אלס קונסט פאר די מאסן צו באטראכטן און באוואונדערן.

די באַקאַנטע סקולפּטור פון דוד המלך געשאַפֿן דורך מיקעלאַנדזשעלאָ.

מען קען סקולפטארן כל מיני חפצים. א סקולפטור פון א מענטש אדער א חיה, אין גרויס פון א לעבעדיגער מענטש אדער גרעסער, רופט זיך סטאטוע.

דער מענטש וואס בויעט דאס הייסט א סקולפטאר.

אידישקייט

רעדאַקטירן

אין הלכה און אין רוב רעליגיעס איז דאס פארבאטן צוליב דעם וואס דאס איז געוונעליך געמאכט געווארן צו דינען אין זיך פיקטשערן פאר די מאסן פון אונזער גאט און די אידישע רעליגיע האט דאך אן אנדער גאט פון זייערע דעריבער איז דאך דאס עבודה זרה. [1]

רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה