אין פיזיק און מאטעמאטיק, איז די דימענסיע דער פאראמאטער אדער מאס וואס פארלאנגט זיך צו דעפינירן די כאראקטאריסטיקן פון א אביעקט, די לענג, ברייט, הייך און גרייס פון דער פארעם.

אין לינעארער אלגעברע איז די דימענסיע פון א וועקטאר רוים דער קארדינאל פון א באזיס פון דעם רוים.

למשל א ליניע האט דימענסיע 1, ווייל מיט איין קאארדינאט קען מען פעסטשטעלן א פונקט אויף דער ליניע.