א סופּערהעלד איז א פיקטיווער כאראקטער וואס באשיצט אומשולדיקע מענטשן און קעמפֿט פֿאר גערעכטיקייַט.

"אורי-און", דער ערשטער ישראלישער סופערהעלד קאמיקס אין קאלירן, אילוסטריט פון מיכאל נצר אין 1987

מאדערנע סופּערהעלדן געוויינטלעך האבן אומגעוויינטלעכע מעגלעכקייטן. צום ביישפיל קענען זיי האבן בעסערע חושים און ווערן שטערקער און שנעלער ווי נארמאלע מענטשן. א סופּערהעלד ווערט געוויינטלעך העלדיש און אַדלדיק, און האט א פֿאַרביקע נאמען און פֿאַרקליידונג.

א טייל באקאנטע סופּערהעלדן זענען סופּערמאַן, באַטמאַן, אַקואַמאַן, ספּייַדער-מאַן, אייַראָן מאַן, קאַפּיטאַן אַמעריקע, דער האלק, דער זאך, טאָר און וואונדער וואָמאַן.

טייל סופּערהעלדן האבן נישט קיין אייבערשטע מעגלעכקייטן אבער זענען נאר שטארקע מענטשן וואס ווילן טאן גוט אינעם וועלט. צום ביישפיל, באַטמאַן האט נישט קיין אייבערשטע מעגלעכקייטן, נאר האט זיך אויסגעשולט איבער יארן צו ווערן שטערקער ווי זיינע שונאים.

רוב סופּערהעלדן באהאלטן זייערע אידענטיטעטן מיט מאסקעס אדער העלמען. דאס איז ווייל סופּערהעלדן ווילן נישט אז רשעים זאלן זיי דערקענען, צו פארמיידן די רשעים פון באשעדיקן פריינט און פאמיליעס פון סופּערהעלדן.

א סך סופּערהעלדן האבן טראגישע הינטערגרונטן וואס מאכן א סיבה פארוואס זיי זענען סופּערהעלדן. צום ביישפיל האט באַטמאַן געזען ביידע זיינע עלטערן דערמארדעט אקעגן אים און האט געווידמעט זיך צו קעמפן פֿאַרברעכן צו פארמיידן אז אזלעכע זאכן וועלן פארקומען צו אנדערע מענטשן. ספּייַדער-מאַן האט באפרייט א גנב וואס ער האט געקענט אויפהאלטן; דערנאך האט דעם גנב געבראכן אריין אין זיין היים און דערמארדעט ספּייַדער-מאַנ'ס פֿעטער. דערנאך האט ספּייַדער-מאַן רעאליזירט אז ער דארף ווערן אַחריותדיק מיט זיין כוח און ניצן זיינע מעגלעכקייטן צו העלפן אנדערע.