א פיקטיווער כאראקטער איז א פערזאן אדער אנדערע באשעפעניש אין א שאפונג פון קונסט אזא ווי א ראמאן, פארשטעלונג, אפערע אדער פילם. א פיקטיווער אדער אויסגעטראכטער מענטש הייסט א "פיקטיווער כאראקטער". א טייל ביישפילן זענען קערמיט די פראש, יאָדאַ, ספּאָנדזשבאָב סקווערפּענץ, באמבי, אדער באַרט און ליסאַ סימפּסאָן פון "די סימפּסאָנס".