נירנבערג פראצעס באציט זיץ צו דעם פראצעס פון 21 הויפט שולדיגע און דעם צווייטן וועלט קריג, אויסער דריי וואס זענען דארטן פאראורטיילט געווארן און זייער אפוועזנהייט.

דער געריכט רעדאַקטירן

דער געריכט איז געוועזן א צוזאמען שטעל פון די פיר גרויסמאכטן וואס האבן געווינען דעם קריג איבער דייטשלאנד, אמעריקע רוסלאנד ענגלאנד פראנקרייך.

יעדער פון די אויבנדערמאנט פארטייען האבן צוגעשטעלט:

  • א ריכטער
  • אן ערזאץ ריכטער
  • א פראקוראר אנקלעגער
  • א געהילף פראקוראר

אנגעקלאגטע רעדאַקטירן

פאלגענד איז א ליסטע פון די אנגעקלאגטע (און זייער 'אנוועזנהייט')

פאלגענד איז די ליסטע פון די אנגעקלאגטגע, און זייער 'אפוועזנהייט'

די קלאגעס רעדאַקטירן

די קלאגעס זענען באשטאנען אין מערסטנטייל אויף די הויפט פיר טעמעס פארברעכן קעגן פרידן פארברעכן קעגן די מענטשהייט

אויסער די פיר אויבנדערמאנטע איז יעדער פערזענליכער אנגעקלאגטער אויך געווארן אנגעקלאגט פערזענליך אויף מערערע אינדיווידואלע קלאגעס, וואס האבן אנבאלאנגט נאר זיין פערזענליכן פארברעכן.


די אורטיילן רעדאַקטירן

די אורטיילן פון דעם נירנבערג פראצעס איז נישט נאר א סענזאציע אויף די אורטיילן וואס האבן אנבאלאנגט די פערזענליכע באשולדיגטע, נאר עס ווערט געזעהן פאר א אינטערנאציאנאלע אפטייטש פון געזעץ שטעלונג אויפן באזיס פון קריוודעס קעגן דער מענטשהייט און/אדער ציוויליזאציע.