יאזעף געבעלס (Joseph Goebbels) (געבוירן 1897, און באגאנגען זעלבסטמארד א טאג נאך היטלער, 1945) איז געווען פון דער אנפירער און העלפער פון די נאציס ביים צווייטן וועלט קריג.

דער נאצי יאזעף געבעלס

ער איז געווען פראפעגאנדע מיניסטער, און האט אויך געדינט אלס ווארטזאגער פון די נאציס.

ער האט זיך פארזוימט מיט אדאלף היטלער אין היטלערס בונקער אין בערלין, דארט האט ער זיך גענומען דאס לעבן, מיט זיין ווייב, נאכן אומברענגען זייערע פינעף קינדער.