מערב איז די זייט ווי די זון גייט אונטער יעדער ביי דער נאכט.

  • עס קומט פון די ווארט ערב וואס מיינט ביינאכט.
אויפן בילד זעט מען א קאמפוס מיט מערב קאלירט אנדערש
  • אויף א מאפע אדער וועג ווייזער איז דאס געווענליך די פון לינקס.

די מערבֿ־טייל פֿונעם וועלט (באַזונדערש אין רוימישער צייט) הייסט די מערבֿ־זייט.

זע אויך רעדאַקטירן