מיזרח

(אַריבערגעפֿירט פון מזרח)

מזרח איז די זייט פון די וועלט ווי דער זון שיינט אויף יעדן אינדערפרי.

  • עס קומט פון דעם ווארט זרח וואס מיינט שיינען.
אויפן בילד זעט מען א קאמפוס מיט מזרח קאלירט אנדערש
  • אויף א מאפע אדער וועג ווייזער איז דאס געווענליך די פון רעכטס.

זעה אויך רעדאַקטירן