פרשת וישב

סדרה אין ספר בראשית

די פרשה פון וישב איז די ניינטע אין סדר בראשית. עס הייבט זיך אן ביי קאפיטל ל"ז און ענדיגט זיך ביי פסוק כ"ג פון קאפיטל מ'.

געווענליך קומט עס אויס א שבת פאר חנוכה אדער די ערשטע שבת חנוכה.

און די פרשה רעדט מען פון יוסף הצדיק און די ברידער, פון מכירת יוסף, די מעשה פון יהודה און תמר, מעשה פוטיפר און יוסף מיטן שר המשקים און שר האופים אין תפיסה.