הרב יצחק כדורי איז געווען א גרויסער מקובל און האט געלעבט אומגעפער 106 יאָר.

הרב יצחק כדורי

כ"ח טבת (28סטן יאנואר 2006) איז ער אוועק פון דער וועלט נאך וואס ער האט געהאט א לונגען אנצינדונג.

געווען איז ער דער ראש ישיבה פון א קאבליסטישע ישיבה "נחלת יצחק" וואס מען האט דארט געלערנט כוונות התפילה לויט'ן רש"ש.