יונג יידיש איז א געזעלשאפט פון א גרופע מיט יונגע טעטיקערס וואס זייער ציל איז צו אנהאלטן די יידישע שפראך זאל נישט פארניכטעט ווערן. געגרינדעט אין 1993 און אנגעפירט פונעם קינסטלער שרייבער און קולטור-טוער מענדי קאהן אדער מנחם כהנא. יונג יידיש האט א זאמלונג פון איבער 80,000 יידישע ביכער, צייטשריפטן אד"ג. און ארגאניזירט קאנצערטן, אויסשטעלונגען, יום טובדיקע אימפרעזעס ווי אויך יידיש-לימודים, מיט וועלכע פירט אן דער לערער חנן בארדין פון דער העברעאישער אוניווערסיטעט.

די געזעלשאפט פארמאגט צוויי גרויסע ביבליאטעקן וואס זי האט געשאפן דורך א נאציאנאלער זאמל-פראיעקט אין ישראל פון יידישע ביכער : איינע, זינט 1993 אין ירושלים, אויף ירמיהו גאס 52 און די צווייטע, זינט 2006 אינעם ארטיסטן אפטייל פון דער תל אביב נייע צענטראלע סטאנציע אין תל אביב. יונג יידיש פירט אויך אן מיט אימפרעזעס, פראָיעקטן און פראדוקציעס אין גאנץ ישראל און אין אויסלאנד.

וועבלינקעןרעדאַקטירן