א ביבליאָטעק אַנטהאַלט אַ זאַמלונג פֿון ביכער, ספֿרים, צײַטשריפֿטן, סי.די.'ס און די.ווי.די'ס. און אױך אַלטע היסטאָרישע פֿאָטאָקאָפּיס אויף פילם, אײַנגעטײלט אין א סיסטעם אַז די לײענער און באַזוכער זאָלן זיך קענען גרינג אױסטרעפן זײער באַגער. די גרעסטע ביבליאָטעק אױף דער ײִדישער װעלט איז די נאַציאָנאַלע ביבליאָטעק אין ירושלים װאָס האָט העכער 5,000,000 בענדער. פֿון זײ אַרום 150 אינקונאַבולען און 90% פֿון אַלע ביכער װאָס זײַנען געשריבן אױף ײִדיש פֿון דער גאַנצער װעלט.

ביבליאטעק


זעט אויך

רעדאַקטירן


וועבלינקען

רעדאַקטירן