יוליסעס סימפסאן גרענט

Ulysses S. Grant 1870-1880.jpg

יוליסעס סימפסאן גרענט (27סטן אפריל, 1822 - 23סטן יולי, 1885) איז געווען דער 18טער אמעריקאנער פרעזידענט. ער האט געדינט פון: 4טן מערץ, 1869 ביזן 4טן מערץ, 1877.